Kabis Giriş
Serka
Kalkınma Bakanlığı

Nitelikli Eğitim Huzurlu Okul Huzurlu Toplu Projesi

Hohut Projesi ile tespit edilen sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecek yeni projeler ve sistemlerle Kars ili ülkemize örnek bir model olacaktır.

Amaç

• Huzurlu Okul Huzurlu Toplum Projesi ile Kars’ta yaşayan 0-17 yaş arasındaki çocukların karşılaştığı problemlerin, yetişkinlerle kurdukları ilişkilerde yaşadıkları sorunların ve eksikliklerin öncelikle öğretmenler ve diğer kamu kurum personeli aracılığı ile tespit edilerek, bu sorunların karar verici mercilere iletilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çocuklarla birebir iletişim halinde olan öğretmen, kamu personeli ve ailelerin, çocuklarla doğru ve etkili bir iletişim içerisinde olabilmeleri, onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak bilinçli bir rehberlik yapabilmeleri sağlanacaktır. Çocukluk döneminde yaşanabilecek zorlukların önüne geçilerek çocukların sağlıklı, kendine güvenen, başarılı bireyler olmaları yönünde önemli adımlar atılacak, ilin huzur ve akademik başarı düzeyi artırılacaktır.

Proje Hedefleri

• Kars İli’nde 30 öğretmen ve farklı kamu kurumlarından 12 personele yönelik gerçekleştirilecek kapasite geliştirme ve ailelere yönelik uygulanacak bilinçlendirme eğitimleri ile çocuklara hizmet sunan kamu personeli, öğretmen ve ailelerin farkındalık düzeylerinin arttırılması bu projenin hedeflerinden biridir. Kapasite geliştirme eğitimleri ile hem çocukların sorunlarına yönelikçalışmalardaki verimin artırılması hem de il genelinde çocukların yaşadığı sorunların doğru şekilde tespit edilmesi ve aşamalı olarak sorunların çözümü hedeflenmektedir. Projenin bir diğer hedefi ise, ailelere yönelik gerçekleştirilecek olan farkındalık / bilgilendirme eğitimleri ile ailelerin, sorunlar karşısında çocuklarına doğru davranış modelleri ile yaklaşımı benimsemeleridir.

HEDEF KİTLE VE HEDEF KİTLE BAĞINTILI GRUPLAR

• Huzurlu Okul Huzurlu Toplum Projesi’nin ilk adımı olan “Kamu Kurumları Personeli Eğitici Eğitimleri” ile öğretmen ve kamu görevlisinden oluşan 36 katılımcının eğitmen olarak hazırlanması hedeflenmektedir. Bu 42 eğitmen aracılığıyla ortalama 4.000 öğretmen ve 6.000 diğer kamu personeli olmak üzere toplam 10.000 memur öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Kamu çalışanlarına verilen eğitimler vasıtasıyla Kars İli’nde yaklaşık 110.000 çocuğa temas edilecektir. Ayrıca bu eğitimlerin devamında gerçekleştirilecek olan anne-baba eğitimleri ile çocuklarla aynı evde yaşayan ebeveynlere de ulaşılacaktır.

HOHUT - Kars

Copyrigt © 2016 Huzurlu Okul Huzurlu Toplum-Kabis | Tüm Hakları Saklıdır. | Design & Develope: By-can Selçuk